E-mail: wielowymiarowipl@gmail.com

Kontakt FB: https://www.facebook.com/Wielowymiarowi-101336218699799